در جنگل در کنار هم رشد می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

بازگشت

کارشناس صادرات حوزه خاورمیانه

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناس
کارشناس ارشد

مسئولیت‌ها

انتشارات بین المللی جنگل در حوزه توسعه صادرات خود به کشورهای خاورمیانه (عربستان، یمن، کویت، عراق، عمان، سوریه و لبنان) به دنبال نیرویی با تجربه عملیاتی و متخصص می باشد.

الزامات

 • تجربه عملیاتی در کشور های خاورمیانه
 • داشتن سابقه کار در این حوزه (بیش از 3 سال)
 • شناخت نیازمندی بازارهای هدف
 • شناخت قوانین و مقررات کشورهای هدف
 • توانایی بر نحوه عقد قراردادها
 • توانایی در حوزه لجستیک
 • تسلط کامل به مذاکره شفاهی و کتبی به یکی از زبان کشور های عربستان، یمن، کویت، عراق، عمان، سوریه و لبنان
 • تسلط بر زبان انگلیسی مزیت محسوب می‌شود.

مزایای شغلی

 • پاداش
 • بیمه
 • ناهار