در جنگل در کنار هم رشد می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

بازگشت

کارشناس ارشد لجستیک (بین الملل)

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناس ارشد

مسئولیت‌ها

انتشارات جنگل در واحد  " فروش بین الملل " خود به دنبال کارشناس ارشد لجستیک می باشد .

  • تسلط بر تمام امور مربوط به لجستیک ( بین المللی  )
  • مذاکره با ارائه دهندگان خدمات لجستیک و حمل و نقل ( بین المللی )
  • شناسایی فرصت های جدید جهت کاهش هزینه ها حمل و نقل 
  • مانیتورینگ فرآیند ها 

الزامات

  • کارشناسی در رشته های مربوط 
  • سابقه کار حداقل 4 سال 
  • بیمه و حقوق
  • محدوده انقلاب