کارشناس تولید (صفحه آرا)

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی

مسئولیت‌ها

انتشارات جنگل در واحد تولید خود به یک همکار با انرژی و با دقت به عنوان کارشناس تولید ( صفحه آرا ) نیاز دارد .

  • آشنایی کامل به صنعت نشر و چاپ
  • تجربه کار به عنوان صفحه آرا و یا ناظر صفحه آرایی داشته باشد ( حداقل 1 سال )
  • تسلط کافی بر صفحه آرایی و شناخت کتاب 
  • متخصص صفحه بندی و صفحه آرایی حرفه ای در ایندیزاین
  • تسلط کافی به آماده سازی فایل جهت خروجی چاپ افست