در جنگل در کنار هم رشد می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

بازگشت

مدیر جذب

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناسی
سرپرست / مدیر میانی

مسئولیت‌ها

 • به روز رسانی و طراحی رویه های جدید استخدام (مانند درخواست شغل و فرآیندهای جامعه پذیری)
 • نظارت بر تیم استخدام و گزارش عملکرد آن
 • نظارت بر روند بهینه معیارهای استخدام (مانند زمان استخدام و هزینه به ازای هر استخدام)
 • پیش بینی هزینه های استخدام
 • پیاده سازی روش های جدید منبع یابی (مانند استخدام از طریق شبکه های اجتماعی و ریفرال کمپین)
 • بررسی بهترین نرم افزار های جذب و استخدام
 • جستجو و طراحی بهترین آگهی برای هر شغل
 • راهنمایی به مدیران در مورد تکنیک های مصاحبه
 • هماهنگی با مدیران برای پیش بینی نیازهای استخدامی آینده
 • آشنایی با قوانین وزارت کار
 • شرکت در نمایشگاه های کار و رویدادهای شغلی
 • پیاده سازی تجزیه و تحلیل مشاغل متناسب با ساختار سازمانی
 • آشنایی با شبکه های استخدامی مختلف و ایجاد شبکه ی حرفه ای با متخصصان منابع انسانی
 • تجربه ی کاری به عنوان مدیر جذب و استخدام
 • انجام مصاحبه های منابع انسانی در سطح مدیریت
 • تهیه گزارشات از روند استخدام و ارائه به مدیرعامل
 • مسلط با آزمون های روانشناختی مختلف
 • آشنایی با کانون های ارزیابی استخدام
 • مسلط به زبان انگلیسی