در جنگل در کنار هم رشد می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

بازگشت

مدیر فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
سرپرست / مدیر میانی

مسئولیت‌ها

مدیر فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جنگل مسئول تدوین استراتژی های بهینه و برنامه ریزی موثر برای استفاده حداکثری از ظرفیت فروشگاه‌ها جهت دستیابی به اهداف فروش می‌باشد.

مسئولیت های اصلی:

 • تدوین استراتژی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج از کشور
 • طراحی مدل و استاندارد فروشگاه‌های زنجیره‌ای
 • جذب و آموزش پرسنل موردنیاز فروشگاه‌ها
 • هدفگذاری تعدادی و ریالی کلیه فروشگاه‌ها
 • ارزیابی دوره‌ای فروشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های فروش و مالی
 • تجزیه و تحلیل گروه محصولات هریک از فروشگاه‌ها
 • تدوین برنامه‌های فروش و بازریابی و اجرای کمپین‌های ارتقای فروش
 • نظارت و ارزیابی دوره‌ای بر اساس استانداردهای تعریف شده برای کلیه فروشگاه‌ها
 • برنامه ریزی تامین، انبارش و تغذیه کلیه فروشگاه‌ها
 • کنترل و نظارت بر موجودی‌های تعدادی و ریالی کلیه فروشگاه‌ها

الزامات

 • 10 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه با حداقل 3 سال سابقه برنامه‌ریزی فروش
 • سابقه کار در صنعت خرده فروشی / مراکز خرید و فروشگاهها
 • سابقه کار مدیریتی
 • کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
 • تیزبینی تحلیلی و آماری
 • مسلط به برنامه ریزی استراتژیک
 • مسلط به مباحث زنجیره تامین
 • مسلط به ارائه نرخ بازگشت سرمایه